آویز شعر

نوع نمایش :
87 کالا
مقایسه

پلاک مائیم و خیال یار و این گوشهٔ دل کد 4420

گردنبند مائیم و خیال یار و این گوشهٔ دل کد 4420 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
249000
0
مقایسه

پلاک شعر دنیا میان چشم‌های تو خلاصه می‌شود کد 628

گردنبند شعر دنیا میان چشم‌های تو خلاصه می‌شود کد 628 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
225000
0
مقایسه

پلاک شعر تو مرا جان و جهانی کد 2054

گردنبند شعر تو مرا جان و جهانی کد 2054 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر عشق است و محبت است و باقی همه هیچ کد 2052

گردنبند شعر عشق است و محبت است و باقی همه هیچ کد 2052 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است کد 2033

گردنبند شعر جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است کد 2033 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر ز دلبر ما همین بس چشمانش دنیایی دیگرست کد 2032

گردنبند شعر ز دلبر ما همین بس چشمانش دنیایی دیگرست کد 2032 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو کد 2031

گردنبند شعر نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو کد 2031 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا کد 2030

گردنبند شعر در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا کد 2030 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر ‎بالا بلند عشوه گر نقش باز من کد 2029

گردنبند شعر ‎بالا بلند عشوه گر نقش باز من کد 2029 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر کد 2028

گردنبند شعر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر کد 2028 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر عاشق تو که در آتش عشق تو سوخته است کد 2027

گردنبند شعر عاشق تو که در آتش عشق تو سوخته است کد 2027 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد کد 1960

گردنبند شعر سخت است بخندی و دلت غم زده باشد هر گوشه ای از پیرهنت نم زده باشد کد 1960 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل س
210000
0
مقایسه

پلاک شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1958

گردنبند شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1958 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1957

گردنبند شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1957 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1956

گردنبند شعر زندگی گر هزار بار بود بار دیگر تو کد 1956 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر وطن یعنی خلیج تا ابد پارس یعنی شرف یعنی ایران کد 1955

گردنبند شعر وطن یعنی خلیج تا ابد پارس یعنی شرف یعنی ایران کد 1955 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر تو تعبیر رویای نادیده‌ای کد 1954

گردنبند شعر تو تعبیر رویای نادیده‌ای کد 1954 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر پروانه باش سبک بال زیبا و عاشق کد 1953

گردنبند شعر پروانه باش سبک بال زیبا و عاشق کد 1953 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر پروانه باش سبک بال زیبا و عاشق کد 1952

گردنبند شعر پروانه باش سبک بال زیبا و عاشق کد 1952 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو کد 1951

گردنبند شعر من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو کد 1951 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر ما را ز خیال تو چه پروای شراب است کد 1950

گردنبند شعر ما را ز خیال تو چه پروای شراب است کد 1950 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر دلبر شیرین‌تر از شیرین من کد 1949

گردنبند شعر دلبر شیرین‌تر از شیرین من کد 1949 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر پژواک خودم بودم خود را نشنیدم کد 1946

گردنبند شعر پژواک خودم بودم خود را نشنیدم کد 1946 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
مقایسه

پلاک شعر ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی کد 1945

گردنبند شعر ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی کد 1945 از جنس استیل ضدزنگ و ضد حساسیت با رنگ ثابت توسط زیورآلات نگار طراحی و ساخته شده است. این گردنبند با ضخامت 1 میلیمتر در ابعاد 2.5 تا 4 سانتیمتر نسبت به سفارش مشتری قابل ساخت است.
210000
0
loading

در حال بازیابی ...

با افتخار پاسخگوی شما هستیم.